Diptero

Diptero

 

Trithemis annulata

Trithemis annulata

 

Ceriagrion tenellum

Ceriagrion tenellum

 

Trithemis annulata

Trithemis annulata

 

Iphiclides feisthamelii

Iphiclides feisthamelii

 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

 

Hipparchia semele

Hipparchia semele

 

Iphiclides feisthamelii

Iphiclides feisthamelii

 

Inachis Io

Inachis Io

 

Atlantarctia tigrina

Atlantarctia tigrina